Хан-Уул, Багахангай дүүргүүдэд үе тэнгийн сургагч бэлтгэх сургалт зохион байгууллаа.

Notice (8): Undefined variable: types_for_layout [APP/Plugin/Nodes/View/Elements/node_info.ctp, line 3]

Хүүхэд Өсвөр Үеийг Ивээх Төв ТББ  нь Хан-Уул дүүргийн Улаан загалмайн хороо,  Багахангай дүүргийн Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн хэлтэс болон Y-Peer mongolia ТББ-тай хамтран хүүхэд өсвөр үеийнхний дунд Үе тэнгийн сургагч бэлтгэх сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтаар НҮЭМ, Бэлгийн чиг баримжаа, БЗДХ, ХДХВ/ДОХ-ын талаар болон халдвар илрүүлэх шинжилгээ, үйлчилгээний талаар мэдлэг олгосон. Мөн сургагч нар илтгэх, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх чадвартай болсон байна.

 

Notice (8): Undefined variable: types_for_layout [APP/Plugin/Nodes/View/Elements/node_more_info.ctp, line 3]
Posted in Хүүхэд өсвөр үеийг ивээх төв ТББ
Notice (8): Undefined variable: types_for_layout [APP/Plugin/Nodes/View/Nodes/view.ctp, line 13]