Төгс бүсгүйчүүд ТББ Замын-Үүдэд аймагт ажиллав.

Дорноговь аймгийн “Чуулсан үгс” ТББ-д 2019 оны 2019 оны 4-р сарын 24-26-ны өдрүүдэд Глобаль сангийн дэмжлэгтэй ДОХ-ын төслийн хүрээнд Биеэ үнэлэгчдэд чиглэсэн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг газар дээр нь үзэж танилцах, хяналт үнэлгээ хийх, хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зорилгоор хяналт үнэлгээг хийсэн. Дэд салбар хүлээн авагч “Чуулсан үгс” ТББ-ын зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаа, чанар, хүртээмж, тайлан, мэдээ, бүртгэл, эм оношлуурын хадгалалт, өмнөх хяналт, үнэлгээгээр өгсөн зөвлөмжийн биелэлт, хэрэгжиж буй хөтөлбөрийн талаар санал солилцсон. БНХАУ-ын Эрээн хотын биеэ үнэлэгчид байрладаг Колумбиа, Бээжин Чоу зочид буудлаар явж 20 ЭБҮ-тэй уулзаж  ярилцсан байна.

2019/04/26