Глобаль сангийн дэмжлэгтэй ДОХ, Сүрьеэгийн төсөл

Хамтдаа сэргийлье

The Global fund in Mongolia

Бид сэргийлж чадна харин та

Бид сэргийлж чадна харин та

Хамтдаа сэргийлье

Бид сэргийлж чадна харин та